No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Travel (ท่องเที่ยวออนไลน์)
 

หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ที่ชัยภูมิ

คำค้นหา : หยิบหมอก ดอกกระเจียว ชัยภูมิ ผาหินงาม อ.เทพสถิตย์ ทุ่งดอกกระเจียว  
เวลา : 2012-06-06 11:45:53
/ ผู้โพสเนื้อหา : PARINYARAT

หยิบหมอก 
หยอกดอกกระเจียว

แวะสัมผัส Palio Khao Yai
( One Day ไปเช้า-เย็นกลับ )
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2555
[ CODE : NE2 ]  
:: เพื่อนท่องเที่ยว... มีความภูมิใจเสนอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ให้ท่านได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียวบาน หรือ ทุ่งดอกบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำขุนเขาพังเหยแห่งนี้ เมื่อถึงฤดูฝน ดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง จะบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว ซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอวดโฉม ผสมกับไอหมอกและลมเย็นโชยมาเอื่อยๆ ให้ผู้มาเยือนประทับใจ ชมทิวทัศน์สวยงามแปลกตา ณ จุดชมวิว "สุดแผ่นดิน" ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย รอยต่อของสามจังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ, ลพบุรี และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสจินตนาการรูปหินของลานป่าหินงาม แวะสัมผัส Palio Khao Yai
รายละเอียดการเดินทาง
05.30 
พร้อมกันที่ จุดนัดพบ....... ออกเดินทางสู่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1) พร้อมอาหารว่าง
08.30 
ถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นำท่านเดินทางขึ้นไปชมจุด "สุดแผ่นดิน" ซึ่งเป็นจุดรอยต่อของสามจังหวัด ชัยภูมิ- เพชรบูรณ์ - ลพบุรี จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวสันเขาพังเหยได้กว้างไกลสุดสายตา และนำท่านเดินลัดเลาะขอบ หน้าผาของเทือกเขาพังเหย ผ่านสะพานซึ่งจัดไว้เป็นทางเดินสู่ ทุ่งดอกกระเจียวบานได้อย่างใกล้ชิด จากนั้น...ขึ้นรถท้องถิ่นเดินทางต่อไปชม ลานป่าหินงามซึ่งเป็นลานหินขนาดใหญ่กลางป่าเต็งรัง ที่มีลำต้นแคระแกรน มีโขดหินรูปร่างแปลกตาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวต้องเหลียวกลับมาชมกัน
12.00 
รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร เสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดหลวงพ่อโต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ชิมความอร่อยของก๋วยเตี๋ยว / ราดหน้า / ไอสครีมกะทิและน้ำแข็งเกล็ดใส่น้ำหวานของวัด
13.30
ออกเดินทางชมทิวทัศน์ของเขื่อนลำตะคอง สู่ "PALIO KHAO YAI" NEW WALKING STREET SHOPPING CENTER PALIO KHAO YAI ได้รับการออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณ มีร้านเล็ก ๆ เป็นแนวลดหลั่นเรียงกัน ประมาณ 120 ร้านค้า อาทิ เช่น ของแต่งบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ งาน design ต่าง ๆ ร้านไวน์ Coffee Shop, Pub & Restaurant, Bakery ร้านเสริมสวย Spa ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ ศูนย์อาหาร ร้าน IT ฯลฯ รวมทั้ง อีกหลากหลายพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดการแสดง หรือดนตรี ห้องแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เชิญทุกท่านเลือกพักผ่อนและช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
17.00
แวะ สวนองุ่นสุพัตรา เที่ยวชมสวนองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศหลายร้อยไร่ ชิมน้ำองุ่นสด ๆ จากสวน ก่อนเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอมวกเหล็ก โดยเฉพาะกะหรี่พั๊ฟ และผลไม้ และพืชไร่หลากชนิด
18.30
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสุขและความประทับไปนานวัน
20.30
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ : กำหนดการเดินทางนี้ี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ค่าบริการ
 : 
- ผู้ใหญ่ท่านละ 
1,400 บาท 
- เด็กอายุ 3 - 10 ขวบ ราคา 
1,000 บาท
** เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบฟรี นั่งกับผู้ใหญ่ ถ้ามีที่นั่ง เพิ่ม 900 บาท/คน

ค่าบริการนี้รวม

ค่ารถ / อาหาร 2 มื้อ / น้ำดื่ม / อาหารว่าง / ค่าธรรมเนียม / มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท ( ชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน 200 บาท/ท่าน )

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเครื่องเล่นไร่ทองสมบูรณ์คลับ / ค่าภาษี VAT / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
 หมวก ร่ม ยาประจำตัว 

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ ::::: 
 ทัวร์ในประเทศ 
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์ 
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว 
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 ? 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว 
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น 
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


 การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์ 

? กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
? กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


 การจองและการชำระเงิน 
? ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ 
? ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

 ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
 ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน 
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

 Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะตะลุยป่าหินงาม ดินแดนเทพ..เมืองผู้กล้าพญาแล..กับโคนัน
ตะลุยป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
ดินแดนเทพ..เมืองผู้กล้าพญาแลกับโคนัน 
อ่านต่อ...:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com 
- Design by : Morgan - 


ที่มา...www.friendtravelthai.com
"72ชม" NAKHON PHANOM
"72ชม" NAKHON PHANOM
เวลา : 2014-03-02 09:58:25 / อ่านแล้ว ( 402 )
48ชม Maldives ชาคริต แย้มนาม
48ชม Maldives ชาคริต แย้มนาม
เวลา : 2014-03-02 09:58:24 / อ่านแล้ว ( 400 )
48 ชั่วโมง ย่างกุ้ง เจนสุดา ปานโต_สปอต
48 ชั่วโมง ย่างกุ้ง เจนสุดา ปานโต_สปอต
เวลา : 2014-03-02 09:58:22 / อ่านแล้ว ( 397 )
สุดเขตเทศกาล ปามะเขือเทศ 22 ก.ค. 56_สปอต
สุดเขตเทศกาล ปามะเขือเทศ 22 ก.ค. 56_สปอต
เวลา : 2014-03-02 09:58:18 / อ่านแล้ว ( 380 )
48 ชม. มันฑะเลย์ เจนสุดา ปานโต_สปอต
48 ชม. มันฑะเลย์ เจนสุดา ปานโต_สปอต
เวลา : 2014-03-02 09:58:16 / อ่านแล้ว ( 386 )
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา